top of page

Nordica Translations

 

Nordica Translations BVBA är en översättningsbyrå som specialiserar sig på skandinaviska språk - svenska, norska, danska och isländska, och dessutom finska -, men vi kan naturligtvis även erbjuda alla andra språkkombinationer.

Nordicas översättningar utförs alltid av kvalificerade översättare, som alltid översätter till sitt eget modersmål.


Dessutom arbetar vi naturligtvis med översättare som specialiserar sig på specifika områden: teknik, juridik, ekonomi, europeiska angelägenheter och så vidare.

För övrigt kan vi även tillhandahålla både edsvurna) och av domstol bestyrkta) översättningar.

Vår målsättning är att leverera kunden en korrekt översättning till ett rättvist pris.

Hos oss kommer kundens tillfredsställelse alltid på första plats!

bottom of page